Medlemskapsavgift

Medlemskapsavgiften är 300 kr och betalas in på Lundensias plusgiro 60 46 63-5 eller swish 123 24 113 79

Vi ber er dock ha i åtanke att vid användandet av swish så drar banken en swish-avgift vid varje inbetalning, varför vi föredrar girering. 

Nya medlemmar:

Efter att du skickat in din medlemsansökan via medlemsformuläret, behöver du betala in medlemsavgiften innan du kan bli medlem.

När du betalar medlemsavgiften
  • Ange ditt namn
  • Ange år för medlemsavgiften (Medlemsavgift 2024)