MEdlemskap


Vad kostar det att vara med?
Medlemsavgiften är 300 kr/år. Du får mycket för pengarna. Nästan alla medlemsavgifter går till inköp av konst till lotteriet. Som medlem får du inbjudan till alla aktiviteter som till exempel föreläsningar, guidade visningar och resor.

Konstlotteri
Genom ditt medlemskap deltar du i det årliga konstlotteriet, en lott per medlem. Dragning sker i februari månad av styrelsen med närvarande av revisor. Vinnare meddelas per e-post. Vinnare och vinstlista skickas även med i kallelsen till årsmötet. Utdelning av vinster sker i normala fall vid årsmötet i mars månad. Under det verksamhetsår (=kalenderår) som passerat när årsmötet hålls har konstverk köpts in av föreningen utsedd konstråd och /eller styrelse. För att få delta i konstlotteriet krävs att du varit medlem under året innan.

Vem får bli medlem och hur blir man det?
Anställda vid universitetet får bli medlemmar. När man går i pension får man fortsätta som medlem men man kan inte gå med i föreningen efter att man har gått i pension.

Bli medlem